Mikä Fintrip?

Fintrip (Finnish Transport Research Partnership) on liikennealan tutkimusverkosto. Sen tehtävänä on luoda edellytyksiä liikennealan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle sekä verkottaa liikennealan tutkimustoimintaa. Toiminta keskittyy alan uudistamiseen, verkottamiseen, olemassa olevan tiedon ja osaamisen hyödyntämiseen sekä kansainvälistymisen edesauttamiseen.

Fintrip perustettiin vuonna 2012. Toiminnan alkamisen jälkeen verkoston puitteissa on järjestetty useita seminaareja esimerkiksi älyliikenteen ja osaamisen kehittämisen tiimoilta. Fintrip on myös teettänyt selvityksiä, joiden avulla on muun muassa kartoitettu liikennealan osaamista. Fintrip on lisäksi jakanut valmistelurahaa Horisontti2020 -rahoitushakemusten laadintaan. Verkosto viestii omalla fintrip.fi -sivustollaan liikennealan tutkimuksista ja muista ajankohtaisista aiheista.

Fintripissä mukana ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto.

Fintripin neljä roolia:

rooli Ison kuvan luoja
Fintrip-verkostossa seurataan aktiivisesti liikenteen alan tutkimus- ja kehittämistoimintaa ja viestitään viimeaikaisista tuloksista.
rooli Verkottaja
Fintrip-verkosto saattaa alan toimijat – rahoittajat, tekijät ja hyödyntäjät – yhteen ja tarjoaa näille yhteisen keskustelufoorumin.
rooli Uudistaja
Fintrip-verkosto kannustaa toimijoita uudenlaisiin tutkimus- ja kehittämistoiminnan avauksiin.
rooli Markkinoija
Fintrip-verkosto markkinoi suomalaista liikenteen tutkimuksen osaamista niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin.


Fintrip-verkostoa koordinoivat Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Väylävirasto.


Fintrip toimii yhteistyössä TransSmart-ohjelman kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää älykkääseen ja kestävään liikkumiseen liittyvää tutkimustyötä ja vahvistaa eri tutkimustahojen vuorovaikutusta.

transsmart-logo

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design