Sustainable Living in Finland: Combating Climate Change in Everyday Life

Lisätty: 30/04/2018 / Tagit : , , , , , ,

Tutkimme elämäntapamuutoksia Suomessa. Vertailimme nykyistä kestävämpien elämäntapojen omaksumista liikkumiseen, ruokaan, asumiseen ja kuluttamiseen liittyen. Aineisto (n = 2052) edusti Manner-Suomen 18–79 -vuotiasta väestöä. Se oli oikaistu vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan vastaamaan kohdejoukon väestötietoja.

Ruokakysymyksissä kotimaisuus on pinnalla, painottuen pääkaupunkiseudun ulkopuoliseen Suomeen, toisin kuin kasvispainotteinen ruoka, joka on ilmiönä vielä suhteellisen pääkaupunkiseutukeskeinen. Kierrättämisen valtavirtaistuminen on tosiasia Suomessa. Etenkin ongelmajätteissä tapahtunut muutos on huomattava. Suomalaiset eivät enää juuri ongelmajätteitä roskiin heitä. Tähän päästiin luomalla materiaalikierrolle luontevia puitteita.

Kestävämmät liikkumisratkaisut ovat suomalaisille hankala asia. Vaikuttaa siltä, että etenkin liikkumisen, kulkemisen ja liikenteen kysymyksissä nopein tie käyttäytymisen muutokseen on fiksu poliittinen ohjaus. Mallia voitaisiin ottaa siitä mahdollistavasta regulaatiosta, jonka jo nähtiin toimivan materiaalien kierrättämisen valtavirtaistamisen kohdalla. Kestävien liikkumisratkaisujen pitäisi olla mahdollisimman helppoja, jotta ne omaksuttaisiin osaksi arkisia automatisoituneita toimintoja. Hyvä esimerkki tästä on polkupyörien kuljettamisen salliminen paikallisjunissa ilman lisämaksua. Olosuhteilla on huomattavan suuri merkitys vaihtoehtoisten liikkumisratkaisujen omaksumisessa.

Linkki julkaisuun: http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/104
Julkaisuvuosi: 2018
Tekijä(t): Salonen, Arto O. – Siirilä, Jani – Valtonen, Mikko, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto
ISSN-numero: 2071-1050

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design