Passenger´s subjective traffic safety, in-vehicle security and emergency management in the driverless shuttle bus in Finland

Lisätty: 30/04/2018 / Tagit : , , , , , ,

Tutkimuksessa haastateltiin 197 robottibussimatkustajaa, jotka matkustivat itseajavassa bussissa. Vastaavia todellisiin käyttäjäkokemuksiin liittyviä tutkimuksia ei juuri automaattiajamiseen liittyen ole vielä tehty. Robottibussimatkustajia pyydettiin arvioimaan kokemuksiaan vertaamalla robottibussissa matkustamista vastaavissa olosuhteissa tapahtuvaan tavanomaiseen bussiin.

Kiinnostuksen kohteina oli kolme turvallisuuden ulottuvuutta:
(a) liikenneturvallisuus (safety)
(b) robottibussin sisällä koettu henkilökohtainen turvallisuus (security)
(c) toimintamahdollisuudet mahdollisissa hätätilanteissa (emergency management)

Robottibussin liikenneturvallisuutta matkustajat pitivät parempana kuin vastaavissa olosuhteissa liikennöivän tavanomaisen bussin turvallisuutta. Sen sijaan robottibussissa koettua henkilökohtaista turvallisuutta matkustajat pitivät tavanomaista bussia heikompana. Hätätilanteissa toimimisen suhteen eroa robottibussin ja tavanomaisen bussin välillä ei juuri ollut.

Tulosten mukaan automaattiseen joukkoliikenteeseen siirtyminen ei jää kiinni matkustajien turvallisuuden kokemuksista. Sen sijaan bussin koolla (matkustajamäärä) ja liikennöitävällä reitillä on huomattava rooli uuden kulkutavan hyväksyttävyyden suhteen. Ilman kuljettajaa liikennöivässä joukkoliikennevälineessä matkustajien välinen vuorovaikutus ja luottamus korostuu.

Linkki julkaisuun: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967070X1730286X
Julkaisuvuosi: 2018
Tekijä(t): Salonen, Arto O., Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
ISSN-numero: 0967-070X

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design