Tietoa hyödyntämällä parannetaan liikkujille suunnattuja palveluita

28/01/2016 / 0 kommenttia / Tagit :
Riitta Kaasalainen
Työ
Liikennevirastossa yksikön päällikkö ja tiedonhallinnan kehittämisen ohjelmajohtaja sekä hankepäällikkö Tiedon hyödyntämisen T&K:ssa
Koulutus
Diplomi-insinööri, pääaineena maanmittaus
Ura
Yksityissektorilla, Tiehallinnossa ja Liikennevirastossa erilaisissa projekti- ja kehittämistehtävissä kuten paikkatietopalvelut, tietojärjestelmät, tiestö- ja liikennetiedot sekä hankintatoimi
Harrastukset
Ulkoilu ja seuratoiminta, tärkeimpänä suunnistus

Liikennevirasto pyrkii kehittämään uusia menetelmiä tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen tiedon hyödyntämisen t&k-hankkeessa. Tietojen avaaminen kansalaisten ja elinkeinoelämän käyttöön edistää liikennejärjestelmän toimivuutta ja luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Vuosi sitten käynnistyneen hankkeen sisällä toimii kymmenkunta projektia, joiden tavoitteena on kehittää tehokkaita menetelmiä tiedon keräämiseen, varastointiin, analysointiin ja jakamiseen. Yksi jo päättynyt projekti selvitti Liikenneviraston roolia tiedon ekosysteemissä. Julkisen tiedon avaaminen koko yhteiskunnan käyttöön on jo usean vuoden ajan ollut osa viraston pitkäjänteistä politiikkaa, mutta selvityksen mukaan sen luonne tulee muuttumaan entistä asiakaslähtöisemmäksi. Tulevaisuudessa tiedon avaamisessa korostuu vuorovaikutteisuus ja se nähdään monipuolisena dialogina Liikenneviraston ja asiakkaiden välillä. Avaamalla tietojaan aktiivisesti jatkossakin Liikennevirasto edistää liikkumisen kannalta edullisia ratkaisuja.

Käynnissä olevista projekteista ensimmäinen tutkii tietojen automaattista keräämistä väylistä ja liikenteestä sekä niiden hyödyntämistä. Alempiasteisilta teiltä olisi mahdollista kerätä väylänpitoon liittyvää tietoa säännöllisesti liikennöiviin jakelu- tai joukkoliikenteen ajoneuvoihin asennettavien anturoiden avulla. Seurannan ansiosta teiden ja niiden varusteiden kuntotiedot olisivat nopeasti väylänpidon käytettävissä. Tiedonkeruuseen tarvittava tekniikka on jo olemassa ja sitä hyödyntävät kokeilut käynnissä.

”Koska suurin osa suomalaisista kantaa mukanaan älypuhelinta, pystyttäisiin liikenteestä keräämään reaaliaikaista tietoa mobiilisovelluksen avulla, kertoo hankepäällikkö Riitta Kaasalainen. Seuranta toisi sekä kunnossapidon että liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden kannalta hyödyllistä tietoa. Esimerkiksi aamuruuhkassa ajavista autoista olisi mahdollista poimia tiedot tiessä olevista kuopista ja muista poikkeavuuksista ja varoittaa takana tulevia heti ensimmäisestä jarrutuksesta. ”Selvitettävänä ovat muun ohella vielä tietojen tekninen hyödynnettävyys sekä tietoturva- ja yksilönsuojakysymykset, joilla varmistetaan tietojen anonyymiys,” Kaasalainen sanoo.

Vaihtoehtoja isojen datamäärien hallintaan ja jatkojalostukseen tutkitaan Big-Datan hallinta -projektissa. Selvitykset datan hallinasta on tehty ja teknisiä ratkaisuja jatkojalostukseen toteutetaan parhaillaan.

Lokakuussa julkistettu Aurora-projekti tarjoaa mahdollisuuden testata älykkään liikenteen uutta teknologiaa automaattiajamisen testiekosysteemissä Tunturi-Lapissa. Aurorassa voidaan testata mm. automaattiautoja, reaaliaikaista tiedonvaihtoa ajoneuvojen kesken ja älykkäitä väyläratkaisuja. Tulevaisuudessa alueen matkailukeskusten liikkumispalvelut pyritään tuottamaan sellaisilla palvelupaketeilla, että oman auton käyttö ei ole liikkumiseen välttämätöntä. Projekti on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota ja esimerkiksi monet suuret autonvalmistajat ovat osoittaneet kiinnostusta testausmahdollisuuteen arktisissa olosuhteissa. Valtio edistää Aurora-projektissa Suomen kilpailukykyä tarjoamalla yrityksille mahdollisuuden testaukseen ja verkottumiseen sekä kehittämällä palveluita, joille on kansainvälisiä markkinoita.

Tiedon hyödyntäminen -hanke jatkuu edelleen. Projekteissa painotetaan entisestään uusien tiedonkeruutapojen ja tietoaineistoista saatavien hyötyjen tutkimista.

Lisätietoa hankkeesta

Alkuperäinen artikkeli julkaistiin Liikenneviraston sivuilla.

Kirjoittanut: Katri Sipilä

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat

// Kaikki
27kesä

”Teemme työtä tulevien sukupolvien elinolojen hyväksi”

Arto Hovi on ympäristö- ja kiinteistöyksikön päällikkö Liikennevirastossa. Hovin työn keskiössä on ympäristönäkökulman juurruttaminen osaksi jokapäiväistä…

Tagit: , , ,
30touko

”Nautin, kun saan tehdä konkreettista työtä arktisen alueen paremman huomisen eteen”

Johanna Ekman toimii projektipäällikkönä Ilmatieteen laitoksen Arktisessa avaruuskeskuksessa. Ekmanin vastuulla on meteorologisen yhteistyön prioriteetti Suomen puheenjohtajuuskaudella…

Tagit: , ,
14helmi

”Tulevaisuuden visioissa inhimillisiä tekijöitä ei saa unohtaa”

Janne Saarikoski työskentelee projektitutkijana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa. Saarikosken työnsarka on satamien digitalisaatiota kartoittava DigiPort-hanke….

Tagit: , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design