Suomessa liikkumisen alueelliset erot eivät selity ainoastaan väestörakenteella

20/08/2018 / 0 kommenttia / Tagit : , ,

Tuorein henkilöliikennetutkimus osoittaa, ettei suomalaisten liikkumistavoissa ole tapahtunut suuria muutoksia. Liikkumisen alueelliset erot ovat kuitenkin aiempaa selkeämpiä, ja tutkimuksessa saatiin tarkempaa tietoa erojen taustoista.

Tänä vuonna julkaistussa henkilöliikennetutkimuksessa kartoitettiin jälleen liikkumistapoja, -muotoja ja liikenteen alueellisia eroja Suomessa. Tutkimuksessa selvisi suomalaisen tehneen keskimäärin tuhat kotimaanmatkaa vuonna 2016. Noin neljäsosa näistä matkoista liittyi työhön ja kolmannes vapaa-aikaan. Yli sadan kilometrin mittaisia kotimaanmatkoja suomalaiset tekivät noin kaksikymmentä henkeä kohti. Näistä matkoista puolet sisälsivät yhden tai useamman yön yöpymisen matkakohteessa.

Liikkumistottumuksissa oli havaittavissa tiettyjä muutoksia edelliseen, vuonna 2011 julkaistuun tutkimukseen verratessa, mutta keskimääräinen matkasuorite oli pysynyt samana – suomalainen matkusti edelleen noin 42 kilometriä vuorokaudessa. Vuorokauden aikana eniten matkakilometrejä kertyi lapsiperheiden vanhemmille ja nuorille eläkeläisille.

Matkasuoritteen ennallaan pysymisestä huolimatta henkilöautomatkojen pituudet olivat kasvaneet vuodesta 2011. Henkilöautolla taitettujen matkojen pidentyminen liittyi osittain muutokseen joukkoliikenteen käyttötavoissa: Joukkoliikenteen kyytiin noustiin yhtä usein kuin 2011, mutta joukkoliikennematkat olivat selvästi aiempaa lyhyempiä. Vuonna 2016 joukkoliikenteen matkat painottuivat aiempaa selvemmin kaupunkialueille.

Maankäyttö ja liikennejärjestelmä vaikuttavat liikkumistapojen valintaan

Maaliskuussa julkaistu henkilöliikennetutkimus oli tähänastisista laajin, sillä ensimmäistä kertaa myös kaupunkiseudut osallistuivat tutkimukseen omilla lisäotoksillaan. Laajempi otanta tarjosi myös tarkempaa tietoa liikkumisen merkittävistä alueellisista eroista.

Perinteisesti matkasuorite on sitä suurempi, mitä harvempaan asutulla alueella asutaan. Ydinmaaseutu osoittautui kuitenkin poikkeukseksi, jossa vuorokauden matkasuorite jäi muita maaseutualueita pienemmäksi. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen, eli kestävien liikkumistapojen valitseminen on yleisintä kaupunkialueilla sekä maaseudun paikalliskeskuksissa.

Tutkimuksessa selvisi, etteivät liikkumisen alueelliset erot selity ainoastaan alueiden toisistaan poikkeavilla väestörakenteilla – pääsääntöisesti poikkeavuudet johtuvat maankäytöstä ja liikennejärjestelmästä. Toimivan joukkoliikennejärjestelmän ja esimerkiksi pyörätieverkon toteuttaminen on kannattavampaa tiheämmillä asutusalueilla ja siksikin asukkailla on mahdollisuus valita liikkumistapojaan monipuolisemmin.

Suomalaisten liikkumistapoja selvitettiin monimenetelmätutkimuksella, johon oli mahdollista vastata kirjeitse, verkossa sekä puhelinhaastattelulla. Kohderyhmänä olivat kaikki 6 vuotta täyttäneet suomalaiset ja yhteensä tutkimukseen vastasi yli 30 000 henkilöä.

Lue henkilöliikennetutkimus kokonaisuudessaan tästä

 

Lisätietoja:

Tytti Viinikainen, p. 029 534 3920, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Julkaistu Liikenneviraston sivuilla 1.8.2018.
Kuva: Matti Tulenheimo

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat uutiset

// Kaikki
17loka

Miten automaattiauto pysyy lumisella tiellä? Tieliikenteen automaation talviolosuhteita tutkivasta hankkeesta ensimmäisiä välituloksia

Arctic Challenge -tutkimushankkeen välitulokset tarjoavat ensimmäisiä ratkaisuehdotuksia tieliikenteen automaation mahdollistamiseksi talviolosuhteissa. Alkutalven testaukset jatkuvat loka-marraskuussa, jolloin…

Tagit:
11loka

Liikenteestä hiiletöntä vuoteen 2045 – polkuja päästöttömään tulevaisuuteen

Liikenne- ja viestintäministeriön liikenteen ilmastopolitiikan työryhmä on koonnut kolme vaihtoehtoista skenaariota liikenteen päästöjen poistamiseksi. Yhtä yksinkertaista…

Tagit: , ,
05loka

Arktisen liikenteen innovaatiosessio: Uusia tuttavuuksia ja konkreettisia yhteistyöaskeleita

Fintrip-verkoston järjestämä Arktisen liikenteen innovaatiosessio kutsui viime viikolla yhteen arktisen liikenteen tekijöitä viranomaisten, tutkijoiden ja yritysten…

Tagit: , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design