Liikennevirasto sitoutuu ilmastonmuutokseen sopeutumis- ja varautumistyöhön

02/06/2015 / 0 kommenttia / Tagit :

Ilmastonmuutoskeskustelu käy vilkkaana niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Arvioita ilmaston lämpenemisestä ja sen nopeudesta on tarkennettu jatkuvasti uuden tiedon perusteella. Viimeisimmässä arviossa maapallon kesilämpötila nousisi 1,4 –5,8 astetta vuodesta 1990 vuoteen 2100.

Varautuminen ilmastonmuutoksen infralle aiheuttamiin vaikutuksiin on Liikennevirastossa nähty jo pitkään tärkeänä, mutta myös erittäin haastavana tehtävänä. Ilmastonmuutosskenaarioista on pitkä matka käytännön toimiin: tarvitaan perusteellista analyysiä ja priorisointia.

Mihin varaudutaan?

Viraston kaikille liikennemuodoille on jo tehty sopeutumisselvitykset. Sopeutumisselvityksissä on hahmotettu niitä potentiaalisia seurauksia, mitä vuotuiset pitkän ja lyhyen aikavälinen säätilan muutokset aiheuttavat infralle. Oleellista on kehittää riskien analysointimenetelmiä, jotka huomioivat todennäköisimmät infralle aiheutuvat vauriot. Ennen kuin voidaan tehdä päätöksiä sopeutumis- ja varautumistoimista, on siis tiedettävä, mihin varaudutaan. Tavoitteena on löytää tehtävät, jotka on välttämätöntä hoitaa seuraavien 10-15 vuoden aikana.

Liikenneviraston ympäristötoimintalinjassa tavoitteena on, että suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon ohjeissa, menettelyissä ja hankintakäytännöissä huomioidaan ilmastonmuutoksen vaikutukset. Vuoteen 2017 asti tavoitteena on edelleen lisätä tietoa ja ymmärtämystä sopeutumisen edellyttämistä väyläpidon toimista, jotka liittyvät mm. sään ääri-ilmiöihin. Tärkeänä pidetään varoitus- ja tiedotustoimintaa sekä osaamisen lisäämistä sääilmiöiden luonteesta ja vaikutuksesta väylänpitoon.

Avainhaasteet ja konkreettiset toimet määriteltiin

Liikennevirasto on käynnistänyt kuivatuksen hallintajärjestelmien kehitystarveselvityksen ilmaston muuttuessa. Väylänpidon standardien kehittäminen ja mukauttaminen ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioiviksi on jatkuvaa työtä. Ohjeistuksen osalta valmistellaan mm. uutta suositusta vesistösiltojen aukkomitoista. Radanpidossa on esimerkiksi käynnistetty tuulimittaukset avoimilla paikoilla yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa. Vedenpinnan nousun riskialtteimmat kohteet rataverkolla on selvitetty.

Ilmastonmuutokseen sopeutumis- ja varautumistutkimusta on tarkoitus laajentaa kaikkia liikennemuotoja koskevaksi. Liikennevirastossa on valmistunut kooste, jossa esitetään keskeiset ilmastonmuutoksen avainhaasteet. Tärkeimpinä toimina nähdään (Valkeisenmäki ja Sikiö 2015):

  • Sopeutumistyö voitava integroida osaksi kaikkea toimintaa
  • Säätekijöiden ja niiden vaihteluiden vaikutus selvitetään
  • Tiedonkeruu järjestetään riskienarviointia, sopeutumissuunnittelua ja kustannusten arviointia varten
  • Alemman tieverkon ongelmat pyritään ratkaisemaan
  • Hyödynnetään ilmastonmuutoksen myönteiset vaikutukset väylänpidossa

Vaikka sopeutumistarpeet tiedostetaan ja tunnustetaan yleisellä tasolla, on käytännön sopeutumistoimenpiteiden käynnistäminen ollut hidasta. Ongelmat ovat monisyisiä ja tiedot monelta osin epävarmoja. Sopeutumistyössä tarvitaankin pitkäjänteisyyttä ja systemaattisuutta.

Oheisessa kuvassa on esitetty ilmastonmuutoksen vaikutusmekanismit väylänpitoon ja liikenteeseen.

 

Kuva 1. Avainhaasteet (Valkeisenmäki ja Sikiö 2015). (Voit klikata kuvaa suuremmaksi)

Hovi_kuva 1

Sopeutumiseen liittyvän kehittämistyön ja tutkimuksen edellytys on, että tiedonkeruu on riittävän vahvalla tasolla. Nykyiset tiedonkeruujärjestelmät on viritettävä tuottamaan tietoa sopeutumissuunnittelun pohjaksi. Tapahtumarekisterin kehittäminen on välttämätön poikkeuksellisten tapahtumien (tulvat, sortumat, väylien sulkeutumiset jne.) analysointia ja tilastointia varten: On tarpeen nähdä trendejä mm. riskianalyysien pohjaksi.

Liikennevirasto on nostanut vastuullisen toiminnan yhdeksi tärkeäksi päivittäistä työtä ohjaavaksi arvoksi. Yhteiskuntavastuu konkretisoituu ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja varautumisen kautta osaksi viraston vastuullista toimintaa.

Kirjoittanut: Arto Hovi, Infra- ja ympäristöosasto, Liikennevirasto

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18kesä

Liikkumisen tulevaisuus: Kuusi ajuria kulkutapamuutoksille

Kulkutavat muuttuvat. Vuonna 2040 suuressa osassa maailman kaupunkeja liikutaan pääasiassa lihasvoimalla, joukkoliikenteellä ja yhteiskäyttöisillä itseajavilla kulkuvälineillä….

Tagit: , ,
02touko

Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen – toimiiko yhteistyö?

Viisas tai kestävä työmatkaliikkuminen on kodin ja työpaikan välisen sekä työpäivän aikaisten matkojen kulkemista niin, että…

Tagit: , , ,
12huhti

Miten sinä liikut? Tuuleta tottumuksiasi ja tee huomenna jotain toisin

Ihmisten päivittäisessä elämässä tottumuksen voima on suurempi kuin miltä päällepäin näyttää. Rutiinit ovatkin tehokkaan arjen sujumisen…

Tagit: ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design