Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat: Tieto lisää turvallisuutta

03/08/2017 / 0 kommenttia / Tagit : , ,

Tutkinta perustuu pitkäjänteiseen työhön
Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat toimineet Suomessa kohta jo 50 vuotta. Toiminta tuli lakisääteiseksi vuonna 2001. Päivitetty laki tie- ja maastoliikenneonnettomuuksien tutkinnasta (1512/2016) tuli voimaan 1.1.2017. Tutkinnan tarkoitus on liikenneturvallisuuden parantaminen.

Alkuperäinen ajatus on edelleen käyttökelpoinen: tapahtuneista onnettomuuksista oppiminen ettei samankaltaisia onnettomuuksia tapahtuisi lisää. Tutkijalautakuntien toimintaa koordinoi Liikennevakuutuskeskuksen yhteydessä toimiva Onnettomuustietoinstituutti (OTI).


Laaja asiantuntemus on mukana tutkinnassa
Alueellisia tutkijalautakuntia Suomessa on 20. Jokaisella itsenäisellä ja riippumattomalla tutkijalautakunnalla on puheenjohtaja, joka johtaa lautakunnan toimintaa. Tutkijalautakunnan saatua hälytyksen onnettomuudesta, pyrkii se aloittamaan paikkatutkinnan mahdollisimman nopeasti. Tutkijalautakunnan peruskokoonpanon muodostaa viiden eri erikoisalan asiantuntijat: poliisitoimi, liikennetekniikka, ajoneuvotekniikka, lääketiede ja käyttäytymistiede. Kussakin onnettomuudessa näiden erikoisalojen jäsenet tekevät oman alansa perustutkinnan sekä kokoontuvat yhdessä loppukokoukseen viimeistelemään tutkintaselostuksen onnettomuudesta.


Kattava tietopohja takaa käyttökelpoisuuden
Tutkijalautakuntien vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan sisältyy kaikkien kuolemaan johtaneiden tieliikenneonnettomuuksien tutkiminen. Lisäksi tutkitaan tiettyjä erityisprojekteja painotuksena vakavat seuraukset. Esimerkkejä erityisprojekteista ovat raskaan liikenteen onnettomuudet, koulukuljetusonnettomuudet ja moottorikelkkaonnettomuudet.


Parannusehdotukset ovat tärkeitä
Yksi tärkeä osa tutkijalautakuntien työtä on parannusehdotusten tuottaminen. Käytössä olevan tutkintamenetelmän mukaan jokaisessa onnettomuudessa tunnistetaan taustalla vaikuttaneita riskitekijöitä ja jokaista riskitekijää kohden pyritään tuottamaan parannusehdotus eli millä tavalla onnettomuus olisi ollut vältettävissä tai seuraukset lievennettävissä. Parannusehdotuksia on säännöllisesti toimitettu alueellisia toimenpiteitä tekeville tahoille sekä niistä koostettuja perusteltuja esityksiä valtakunnallisille tahoille.


Tietoa käytetään liikenneturvallisuustyön perustaksi
Yksittäisten tapausten analysoinnin lisäksi aineistosta muodostuu kattava tietokanta, joka on veloituksesta käytettävissä tieteelliseen ja tilastolliseen tutkimukseen sekä viranomaisten liikenneturvallisuustyöhön. Aineistosta tehdään vuosittain useita tutkimuksia ja selvityksiä. Aineistoa on käytetty vuosien varrella mm. yli 20 väitöskirjatyöhön. Oleellinen osa OTIn palvelua on myös aineistosta annettava tietopalvelu. Tutkijat, sidosryhmät, media sekä muut toimijat käyttävät tietoa käytännössä päivittäin toimintansa tueksi. Aineistoa on vuosikaudet käytetty alueellisten ja valtakunnallisten liikenneturvallisuussuunnitelmien perustaksi.


Ajoterveys on korostunut viime aikoina
Viime vuosina tutkituissa onnettomuuksissa ovat korostuneet ajoterveysasiat. Ajon aikana tapahtuvat sairauskohtaukset, jotka eivät sisälly viralliseen tieliikenneonnettomuustilastoon, ovat nousseet esille tutkijalautakunta-aineiston kautta. Toisaalta myös psyykkiset ongelmat sekä päihteiden väärinkäyttö painottuvat kuolemaan johtaneissa onnettomuuksissa. Nämä ovat sellaisia riskitekijöitä, joita nyt käyttöön otettavalla uudella ajoneuvotekniikalla on vaikea estää. Tutkijalautakuntien aineistosta valmisteltiin vuonna 2016 esitys ajoterveyden parantamiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista seurataan.


Painopistettä suunnataan jatkossa vakaviin vammautumisiin
Liikennekuolemien vähentyessä tutkinnan painopistettä on siirretty vakavien vammautumisten suuntaan. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2013 yhteisen määritelmän vakavalle vammautumiselle. Sen jälkeen on Suomessakin ollut mahdollisuus arvioida vakavien vammautumisten lukumäärää. Tutkijalautakuntatoimintaa kehitetään siihen suuntaan, että jatkossa myös vakavista vammautumisista olisi saatavissa kattavaa ja monipuolista tietoa liikenneturvallisuustilanteen seuraamiseen ja parantamiseen.

 

Lisätietoa toiminnasta saa OTIsta

www.oti.fi     ja Twitterissä     @Onnettomuusdata

OTIn tietopalvelun numero (arkisin klo 9-15) 040 450 4666

 

Kirjoittanut: Kalle Parkkari, OTI
Kuva: Karoline Kabat

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18kesä

Liikkumisen tulevaisuus: Kuusi ajuria kulkutapamuutoksille

Kulkutavat muuttuvat. Vuonna 2040 suuressa osassa maailman kaupunkeja liikutaan pääasiassa lihasvoimalla, joukkoliikenteellä ja yhteiskäyttöisillä itseajavilla kulkuvälineillä….

Tagit: , ,
02touko

Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen – toimiiko yhteistyö?

Viisas tai kestävä työmatkaliikkuminen on kodin ja työpaikan välisen sekä työpäivän aikaisten matkojen kulkemista niin, että…

Tagit: , , ,
12huhti

Miten sinä liikut? Tuuleta tottumuksiasi ja tee huomenna jotain toisin

Ihmisten päivittäisessä elämässä tottumuksen voima on suurempi kuin miltä päällepäin näyttää. Rutiinit ovatkin tehokkaan arjen sujumisen…

Tagit: ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design