Koska teema muodostaa laaja-alaisen kokonaisuuden, Liikennevirasto ja Ilmatieteen laitos nostivat sen esille Fintrip -yhteistyössä. Lähtökohtina teeman tarkemmalle tarkastelulle olivat muun muassa seuraavat seikat:

  • Tarvitaan uutta innovatiivista lähestymistapaa entistä tehokkaampien sopeutumiskeinojen löytämiseksi.
  • Kattavampia tuloksia olisi mahdollista saavuttaa, jos ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja mahdollisia sopeutumistoimia tarkasteltaisiin monitahoisesti.
  • Kotimaiset tutkimukset ovat toistaiseksi keskittyneet tiettyyn liikennemuotoon tai toimijanäkökulmaan.
  • Tarvitaan seurantajärjestelmiä, joilla ilmastonmuutoksen vaikutuksia voidaan mitata luotettavasti.

Toisaalta todettiin seuraavaa tutkimusaiheen soveltuvuudesta liikennesektorin yhteiseksi tutkimukseksi:

  • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen koskettaa laajasti liikennesektoria
  • Sopeutumisessa tarvitaan tutkimustoimintaan perustuvia käytännön toimia
  • Tutkimuksilla on saavutettavissa pitkän tähtäimen hyötyjen lisäksi myös nopeita tuloksia esimerkiksi talviliikenteen turvallisuuden parantamisessa.
  • Teeman laajuuden ja muissa maissa jo toteutettujen tutkimusten vuoksi kansainvälinen tutkimusyhteistyö olisi hyvä vaihtoehto

Ilmastonmuutokseen sopeutumista ja varautumista liikennesektorilla kehittävän hankkeen valmistelua varten päätettiin Liikennevirastossa käynnistää marraskuussa 2013 selvitystyö, jossa keskeisenä tavoitteena oli yhteisestä hankkeesta kiinnostuneiden osapuolien kartoittaminen ja hankkeen tärkeimpien painotusten hakeminen haastattelemalla liikennesektorin eri toimijoita. Vuoden 2014 alkupuoliskolla toteutettujen haastattelujen kohteina asiantuntijoita muun muassa Liikennevirastosta (esimerkiksi väylänpidon ja riskienhallinnan osa-alueilta), ELYistä, Liikenne- ja viestintäministeriöstä, Trafista, Ilmatieteen laitokselta, Suomen ympäristökeskukselta ja Oulun yliopistosta.

Yksinkertaistettu esimerkki ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien ääri-ilmiöiden vaikutustarkastelusta.

Yksinkertaistettu esimerkki ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvien ääri-ilmiöiden vaikutustarkastelusta.

Haastattelujen aineistot toimivat pohjana syksyn tulevien tapahtumien järjestämiselle. Marraskuussa järjestetään kaikkien haastateltujen toimijoiden yhteinen työpaja, jossa päätavoitteena on kehittämisehdotusten konkretisointi.

10.12. 2014 järjestetään Fintrip-seminaari ”Ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja varautuminen liikennesektorilla”, johon ovat tervetulleita ketkä tahansa teemasta kiinnostuneet.

 

Tämä artikkeli on julkaistu aiemmin Liikenteen suunnassa 2/2014.