Ihmiset

27kesä

”Teemme työtä tulevien sukupolvien elinolojen hyväksi”

Arto Hovi on ympäristö- ja kiinteistöyksikön päällikkö Liikennevirastossa. Hovin työn keskiössä on ympäristönäkökulman juurruttaminen osaksi jokapäiväistä…

Tagit: , , ,
30touko

”Nautin, kun saan tehdä konkreettista työtä arktisen alueen paremman huomisen eteen”

Johanna Ekman toimii projektipäällikkönä Ilmatieteen laitoksen Arktisessa avaruuskeskuksessa. Ekmanin vastuulla on meteorologisen yhteistyön prioriteetti Suomen puheenjohtajuuskaudella…

Tagit: , ,
14helmi

”Tulevaisuuden visioissa inhimillisiä tekijöitä ei saa unohtaa”

Janne Saarikoski työskentelee projektitutkijana Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkassa. Saarikosken työnsarka on satamien digitalisaatiota kartoittava DigiPort-hanke….

Tagit: , ,
21joulu

”Tekoäly ja ajokaluston hallinta ovat tulevaisuuden teemoja”

Risto Kulmala työskentelee Liikennevirastossa johtavana ITS-asiantuntijana älyliikenteen kansainvälisissä tehtävissä. Keskeisenä teemana Kulmalan työssä on erityisesti keskustelevien…

Tagit: , ,
05joulu

”Poikkitieteellistä tutkimusta terveen ja turvallisen meren puolesta”

Anna Kiiski työskentelee Merikotka-tutkimuskeskuksessa toiminnanjohtajana. Merikotkassa tehdään poikkitieteellistä tutkimusta, jossa tekniikan, talouden ja luonnontieteen alan tutkijat…

Tagit: , ,
08marras

”Digitalisaation hyödyt eivät toteudu ilman avaraa näkökulmaa”

Jouni Lappalainen on erikoistunut merenkulun turvallisuuteen, ja on perehtynyt aiheeseen niin tutkijan kuin virkamiehenkin ominaisuudessa. Merenkulun…

Tagit: , ,
11syys

”Kokonaisuuksien ymmärtäminen on entistä tärkeämpää”

Nils-Olof (Olle) Nylund työskentelee VTT:llä liikenteen energiankäytön tutkimusprofessorina. Nylundin erikoisalaa liikennetutkimuksen parissa on ajoneuvo- ja polttoainetekniikka….

Tagit: ,
21elo

”Tutkimustiedolla on keskeinen rooli siinä, millaisiin tulevaisuuksiin varaudumme”

Eetu Pilli-Sihvola toimii yksikönpäällikkönä liikenteen uudet palvelut -yksikössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa. Pilli-Sihvolan johtaman yksikön vastuulla ovat…

Tagit: ,
26kesä

Älyliikenteen keinoin kohti käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa liikkumista

Ilkka Kotilainen työskentelee Liikennevirastossa Liikkumisen palvelut ja älyliikenne – yksikössä projektipäällikkönä. Kotilaisen vastuulla on älyliikenteen ja…

Tagit: ,
15kesä

”Liikenteen automatisointiin tarvitaan pitkäjänteisyyttä ja rahoitusta”

Rauno Heikkilä toimii professorina ja tutkimusyksikön johtajana Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa Rakenteet ja rakentamisteknologia -tutkimusyksikössä. Parasta…

Tagit: , , ,
27huhti

”Liikenteen murros ja kestävä kehitys tarvitsevat tutkimusta tuekseen”

Alina Koskela työskentelee Liikennevirastossa projektipäällikkönä Aurora-hankkeessa, jossa rakennetaan valtatie 21:n yhteyteen arktista älyliikenteen testausekosysteemiä. ”Mielenkiintoisinta työssäni…

Tagit: , , ,
05huhti

”Kestävä liikenne on Suomen tilaisuus marssia maailman eturiviin”

Arto O. Salonen johtaa tutkimushanketta, jossa selvitetään uudenlaisten liikkumispalveluiden mahdollisuuksia. ”Ihmisten liikkumistarpeet täytyy pystyä turvaamaan vähemmällä…

Tagit: , , ,
09tammi

”Liikenneala tarvitsee nuoria”

Nina Raitanen työskentelee Tieyhdistyksessä toimitusjohtajana. Työssä parasta on se, että toimitusjohtajana Raitanen pääsee työskentelemään monien eri…

Tagit:
23marras

”Tutkimustyö tuo syvällisempää ymmärrystä sääntökehityksen pohjaksi”

Jorma Kämäräinen työskentelee Liikenteen turvallisuusvirasto Trafissa johtavana asiantuntijana merenkulun ympäristömääräyksiin liittyvien asioiden, kuten alusten käymäläjätevesipäästöjen ja…

Tagit: ,
17elo

”Jakotalous luo edellytyksiä taloudellisempaan, turvallisempaan sekä ympäristöystävällisempään elämään”

Susanna Pirttikangas työskentelee Jokapaikan tietotekniikan tutkimusyksikössä (Center for Ubiquitous Computing) Oulun yliopistossa. Työtä monessa roolissa Susannan…

Tagit: ,
29kesä

”Fyysisen infran rakentajia ja materiaalitekniikan osaajia tarvitaan tulevaisuudessakin”

Terhi Pellinen työskentelee Aalto-yliopistossa professorina rakennustekniikan laitoksella. Pellinen nimitettiin TKK:lle 2006 tietekniikan professorin virkaan, jossa tehtävänä…

Tagit: ,
16kesä

”Tieto on polttoainetta nykytekemiseen”

Sanna Sonninen työskentelee Trafissa liikenteen tieto-osaston päällikkönä ja tutkimus- ja kehitys-prosessin omistajana. Olennainen osa Sannan työtä…

Tagit:
01kesä

”Liikennealalle tarvitaan rohkeita tyyppejä mukaan tekemään muutosta”

Mia Nykopp työskentelee Trafissa toimialajohtajana. Hänen vetovastuullaan on liikennejärjestelmän ja kehittämisen toimiala, joka kattaa paljon Trafin…

Tagit:
11touko

”Tiedepolitiikkaan tarvitaan rohkeutta katsoa kauemmas tulevaisuuteen”

Anu Tuominen työskentelee Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy:ssä johtavana tutkijana. Mielenkiintoisinta Tuomisen työssä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan…

Tagit: ,
07huhti

”Perinteistä liikenneturvallisuustyötä tarvitaan automaatiosta huolimatta”

Inkeri Parkkari työskentelee Trafissa johtavana asiantuntijana. Parkkarin toimenkuvaan kuuluu Trafin t&k-toiminnan kehittäminen ja organisointi sekä viraston…

Tagit: ,
18maalis

”Liikenneala pitäisi nähdä eri tieteenalojen temmellyskenttänä”

Sinikka Hartonen työskentelee Liikenneviraston kehitysjohtajana. Hänen työpisteensä sijaitsee Lappeenrannassa, mutta työtehtävät kuljettavat muutaman kerran viikossa Pasilaan….

Tagit:
26helmi

Toimiva liikennejärjestelmä vastaa monenlaisiin tarpeisiin

Toimiva liikennejärjestelmä edellyttää useiden intressien yhteensovittamista. Liikennevirasto kartoittaa nelivuotisessa T&K -hankkeessa keinoja, joilla liikennejärjestelmän tasapainoista kehitystä…

Tagit:
19helmi

”Vahva sää- ja keliosaaminen helpottaa liikenteen automaatiota”

Janne Miettinen työskentelee Ilmatieteen laitoksella yhteyspäällikkönä. Hän vastaa maaliikennepuolen asiakkuuksista ja palveluista, sekä enenevässä määrin myös…

Tagit:
10helmi

Väylärakenteiden elinkaaren hallinta parantaa liikenneturvallisuutta

Liikennevirastossa käynnissä olevan Rakennetekniikan T&K -hankkeen tavoitteena on tehostaa tie-, rata- ja vesiväylien alus- ja pohjarakenteiden,…

Tagit: , ,
28tammi

Tietoa hyödyntämällä parannetaan liikkujille suunnattuja palveluita

Liikennevirasto pyrkii kehittämään uusia menetelmiä tiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen tiedon hyödyntämisen t&k-hankkeessa. Tietojen avaaminen kansalaisten ja…

Tagit:
13tammi

”Vanhoista öljyriippuvaisista kuljetustavoista täytyy opetella luopumaan”

Olli-Pekka Hilmola työskentelee professorina Lappeenrannan teknillisen yliopiston Kouvolan yksikössä. Keskeisinä teemoina Hilmolan työssä ovat logistiikka ja…

Tagit:
03joulu

”Tarvitsemme tehokkaita ja sujuvia tapoja arjen matkaketjujen hoitamiseen”

Nina Karasmaa työskentelee Hämeen ammattikorkeakoulussa liikennealan koulutuspäällikkönä. Mielenkiintoisinta Karasmaan työssä on uuden oppiminen ja opetuksen kehittäminen….

Tagit:
18marras

”Suomi tarvitsee radikaaleja uudistuksia”

Jukka Lintusaari työskentelee Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä projektipäällikkönä. Lintusaaren vastuualueena on kehittää älykkään liikkumisen tietoteknisiä ratkaisuja….

Tagit: ,
05marras

”Siirtyminen tutulta maaperältä uusiin haasteisiin antaa intoa”

Lea Hannola työskentelee tutkijaopettajana Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa. Hannolan työtehtäviin kuuluu sekä opetusta että tutkimusta. Hän toimii…

Tagit:
21loka

”Merenkulkuala ansaitsee lisää arvostusta Suomessa”

Tapio Karvonen työskentelee Turun yliopiston Brahea-keskuksen merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa erikoistutkijana. Karvosen erikoisala on meriklusteri eli…

Tagit:
06loka

Liikenteen ympäristö- ja turvallisuustavoitteet tukevat toisiaan

Liikennevirastolla on käynnissä T&K -hankekokonaisuus, jonka tavoitteena on vähentää liikenteeseen liittyviä ympäristöhaittoja ja samalla parantaa liikenneturvallisuutta….

Tagit:
24syys

“Liikennealan tärkein tavoite on nollavisio triplana”

Heikki Liimatainen työskentelee tutkijatohtorina Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä Tampereen teknillisessä yliopistossa. Tehtävä on sopiva sekoitus tutkimusta, opetusta…

Tagit:
02syys

”Suomesta edelläkävijä rohkealla etunojalla ja nopeilla kokeiluilla”

Sonja Heikkilä työskentelee innovaatiorahoituskeskus Tekesissä tehtävänään edesauttaa Liikkuminen palveluna -ekosysteemin rakentumista. Tekes aktivoi ja rahoittaa laajasti…

Tagit: ,
24elo

”Merenkulun kehittäminen on elinehto Suomelle”

Pentti Kujala työskentelee meritekniikan professorina Aalto-yliopistossa. Hän johtaa kansainvälistä tutkimusryhmää, joka analysoi ja kehittää merenkulun turvallisuutta…

Tagit: ,
03elo

”Suomesta eturivin ratkaisuja liikkumiseen ja kuljettamiseen”

Sakari Kajander toimii erikoistutkijana merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksessa, joka on osa Turun yliopiston Brahea-keskusta. Kajanderin työnkuvaan…

Tagit: ,
16kesä

”Huippututkimuksen lisäksi tarvitaan myös käytäntöä”

Jarkko Rantala toimii kuljetusjärjestelmien, logistiikan ja toimitusketjun hallinnan professorina Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Tutkimuksen…

Tagit:
09kesä

”Nykytutkimus on usein tiimityötä”

Jari Juga työskentelee logistiikan professorina ja markkinoinnin yksikön johtajana Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tutkimuksen saralla hän on…

Tagit: ,
29touko

”Tutkimuksesta mahdollisimman monipuolista hyötyä Suomelle”

Anne Miettinen työskentelee Liikenne- ja viestintäministeriössä TEAS-toiminnan koordinoinnin parissa. Miettisen työn parasta antia on saada rahoitettavaksi…

Tagit:
21touko

”Liikenteestä voi muodostua Suomen suurin kasvu- ja vientiala”

Jouni Wallander tekee töitä liikennealan liikkeenjohdon konsultoinnin parissa omassa yrityksessään Innosto Oy:ssä. Mielenkiintoisinta Wallanderin työssä ovat…

Tagit: ,
18touko

Väylien kunnossapitoa kehitetään pitkäjänteisesti

Ratojen, teiden ja meriväylien hyvä kunto on koko yhteiskunnan etu, jonka vaalimiseksi tarvitaan korkeatasoista ja monialaista…

Tagit: ,
29huhti

”Liikenneala on jatkuvasti uudistuva palveluala”

Seppo Oinonen työskentelee ohjelmakoordinaattorina Liikennevirastolla. Työssään Oinonen innostuu eniten kaikesta uudesta. ”Nyt seuraan innostuneena, miten verkottuneet…

Tagit:
24huhti

”Aito tutkimus on riskibisnestä”

Pekka Leviäkangas valmistelee ja toteuttaa työssään tutkimushankkeita, joilla on merkitystä sekä Suomen että liikennealan kannalta. ”Myös…

Tagit: ,
16huhti

”Verkoston parissa oppii jatkuvasti uutta”

Pirjo Karttunen on ollut alusta asti mukana kehittämässä Fintrip-verkostoa. Tärkeimpiä tehtäviä verkoston parissa ovat työ- ja…

Tagit:
06huhti

”Liikenteen palvelujen kehittäminen avaa huikeita näköaloja”

Pekka Plathan koordinoi liikenne- ja viestintäministeriössä ja hallinnonalalla t&k-toimintaa. ”Mielenkiintoisin osa työssäni on ehdottomasti konkreettisissa hankkeissa…

Tagit: ,
25maalis

Robottiautot ja ennakoitu liikkuminen ovat tulevaisuutta

Älyliikenteestä on viime vuosien aikana tullut kuuma trendi infra-alalla. Suomi kulkee tämän trendin aallonharjalla ja olemme…

Tagit: ,
06maalis

”Huomisen liikenteeseen valmistaudutaan tänään”

T&K-ohjelmajohtaja Tiina Jauhiainen koordinoi työssään noin 6 miljoonan euron arvoista kehittämiskokonaisuutta. Kun Liikennevirasto kumppaneineen tekee liikenneväyliin…

Tagit:
19helmi

Uusi juttusarja kertoo liikenteen tutkimuksen ja kehittämisen tekijöistä

Fintripin sivuilla alkaa uusi juttusarja ”Ihmiset”, joka kertoo liikennealan tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvistä henkilöistä. Ensimmäisenä sarjassa…

Tagit:

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design