Vireyttä kaikkiin kuljetusmuotoihin

04/09/2017 / 0 kommenttia / Tagit : , ,

Kuljettajan vireys vaikuttaa keskeisesti kuljetusten turvallisuuteen. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on tuottaa nettiin ilmainen sovellus unen ja vireyden mallintamiseksi maa-ja ilmakuljetuksissa. 

Ennen varsinaista nukahtamista ilmenevät mikrounet ja sitä edeltävä voimakas väsymys heikentävät merkittävästi kuljettajan toimintakykyä. Ammattikuljettajan, kuten kaikkien muidenkin ihmisten, vireyteen vaikuttavat ensisijaisesti kolme tekijää: unen ja valveen suhde edellisen 24-48 tunnin aikana, vuorokauden aika sekä välittömästi heräämisen jälkeen vaikuttava unipöpperöisyys eli uni-inertia. Ammattikuljettajalla näihin kolmeen vireyttä keskeisimmin säätelevään tekijään vaikuttavat erityisesti työajat sekä henkilökohtainen terveyskäyttäytyminen.

Hyvä työvuorosuunnittelu parantaa kuljettajan vireyttä

Työaikojen suunnittelu on yksi keskeisisimmistä keinoista ammattikuljettajien vireyden edistämisessä. Hyvin suunnitelluilla työajoilla voidaan vaikuttaa erityisesti kuljettajan unen määrään ennen työvuoroa ja valveen kestoon työvuoron päättyessä. Tutkimuksen perustella kuljettajan tulisi nukkua vähintään 6 tuntia työvuoroa edeltävän 24 tunnin aikana ja 12 tuntia työvuoroa edeltävän 48 tunnin aikana. Työvuorosuunnittelulla voidaan vaikuttaa myös siihen, kuinka paljon kuljettaja altistuu yöllä työskentelylle. Yötyötä sisältäviä vuorokausia ei tulisi olla 3-4 enempää peräkkäin eikä niiden keston tulisi ylittää 10 tuntia.

Vireyden mallinnusohjelma auttaa vuorosuunnittelussa

Yksi keino edistää ammattikuljettajien vireyttä on yhdistää työvuorosuunnitteluun ennuste siitä, kuinka paljon kuljettaja nukkuu ennen suunniteltuja työvuoroja ja kuinka vireä hän on niiden aikana. Vireyttä voidaan ennustaa keskiarvotasolla niin sanotuilla biomatemaattisilla vireyden mallinnusohjelmilla, jotka perustuvat todellisissa työolosuhteissa suoritettuihin mittauksiin. Tällä hetkellä esimerkiksi monet lentoyhtiöt käyttävät markkinoilla olevia vireyden mallinnusohjelmia työvuorosuunnittelun yhteydessä. Näin ne voivat välttää työvuoroyhdistelmiä, joissa vireys ennusteen perusteella laskee alle ennalta määritellyn minimitason.

Tavoitteena mallinnussovellus kuljetusyritysten ja viranomaisten käyttöön

Työterveyslaitos on aloittanut yhteistyössä Tukholman yliopiston stressitutkimusyksikön, Karoliinisen instituutin ja Crispo-yrityksen kanssa hankkeen, jonka tavoitteena on tuottaa nettiin ilmainen sovellus unen ja vireyden mallintamiseksi maa-ja ilmakuljetuksissa. Näin sekä kuljetusyritykset että liikenteen turvallisuusviranomaiset voivat hyödyntää samaa sovellusta työvuorojärjestelmien arvioinnissa unen ja vireyden näkökulmasta. Tämä on myös omiaan helpottamaan vuorovaikutusta yritysten ja turvallisuusviranomaisten välillä.

Ainoa, mitä kehitteillä olevan sovelluksen käyttäjän tarvitsee tehdä, on syöttää sovellukseen työaika-aineisto, jota hän haluaa tarkastella. Tämän jälkeen käyttäjä saa keskiarvotason ennusteen unesta ja vireydestä. Tavoitteena on, että sovelluksen avulla kuljetusyritykset voivat löytää toimintaansa soveltuvia työaikaratkaisuja, jotka tukevat kuljettajien unta ja vireyttä. Lisäksi sovelluksen avulla on kuljetusyritykset voivat tunnistaa kriittisimmät työvuorot ja ajankohdat ja kehittää niihin räätälöityjä ratkaisuja esimerkiksi tauotuksen avulla. Sovellusta voidaan hyödyntää myös kuljettajakoulutuksessa havainnollistamaan vireyteen vaikuttavia tekijöitä ja sen vaihteluita työvuoroissa.

Yllä mainittu hanke on Trafin ja NordForskin rahoittama.

Kirjoittanut: Mikael Sallinen, Työterveyslaitos ja Jyväskylän yliopisto
Kuva: Liikenneturva

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design