Viranomainen kokeilee

10/06/2016 / 0 kommenttia / Tagit :

Kokeilut ovat tällä hetkellä vahvasti esillä julkisessa keskustelussa. Startupit ovat jo pitkään haastaneet perinteisiä yrityksiä uusilla liiketoimintamalleilla ja kokeiluilla. Nyt myös valtio on nostanut kokeilut keskeiseksi välineeksi toimintatapojen uudistamisessa, ja kokeilukulttuurin käyttöönotto on kirjattu yhdeksi pääministeri Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista.

Mitä kokeilut sitten ovat?

Kokeilu ei ole käsitteenä täysin yksiselitteinen tai tarkka, mutta sille löytyy kuitenkin joitakin yleisiä tunnusmerkkejä:

 • Kokeilut ovat aina ajallisesti rajattuja eli niillä on selkeä alku ja loppu
 • Kokeilut liittyvät uusiin ja (ainakin osittain) tuntemattomiin asioihin
 • Kokeiluja hyödynnetään tilanteissa, joissa on useita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja joiden vaikutuksia ei tunneta
 • Kokeiluihin liittyy aina epäonnistumisen riski

Miksi kokeillaan?

Kokeilut eivät ole itsetarkoitus vaan väline saada uutta tietoa päätöksenteon tueksi:

 • Kokeilujen avulla saadaan tietoa toimenpiteiden soveltuvuudesta ja hyödyllisyydestä ennen niiden laajempaa skaalaamista
 • Kokeilut antavat mahdollisuuden hypoteesien testaamiseen jo alkuvaiheessa, ja nopeuttavat vaikeiden ja monimutkaisten asioiden suunnittelua
 • Kokeiluissa ja kokeilukulttuurissa on pohjimmaltaan siis kyse oppimisprosessista eli ”learning by doing”

Viranomaisen kokeilumahdollisuudet?

Oikeusvaltiossa viranomaistoiminta perustuu aina lakeihin ja asetuksiin, jotka ohjaavat ja määrittävät viranomaisen toimintaa ja toimintakenttää, mutta näissäkin raameissa viranomainen voi hyvin kehittää toimintaansa kokeilujen avulla. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on linjannut strategiassaan asiakkaat ja palvelut yhdeksi strategiseksi päämääräkseen ja pyrkii asiakaslähtöisen viranomaistoiminnan edelläkävijäksi.  Tämän tavoitteen saavuttamiseksi kokeilut ovat erinomainen väline, koska ne mahdollistavat nopean tiedonsaannin asiakkailta toiminnan kehittämisen tueksi.

Trafin kokeilutoiminta on monipuolista. Tässä muutama esimerkki kokeiluista:

 • Trafi on myöntänyt 2013 alkaen poikkeuslupia HCT-kokeiluille. HCT-kokeiluissa mitoiltaan ja/tai massoiltaan sallitut raja-arvot ylittävät High Capacity Transport -ajoneuvoyhdistelmat ovat voineet liikennöidä ennalta määrätyillä reiteillä poikkeuslupien avulla. Trafi seuraa kokeilujen turvallisuus vaikutuksia ja kerää muita tuloksia yhteen. Kokeilujen kautta saadaan hyvää tietoa erilaisten suurempien yhdistelmien hyödyistä ja haitoista normaalissa kuljetustoiminnassa.
 • Trafi toimi vuoden 2015 aikana toteutetussa romutuspalkkiokokeilussa avustuksen myöntävänä viranomaisena. Kokeilun tavoitteena oli uudistaa autokantaa, vähentää liikenteen päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta tukemalla rahallisesti uuden ja vähäpäästöisen auton hankintaa tilanteessa, jossa ostaja romuttaa vähintään 10 vuotta vanhan autonsa. Kokeilu ylitti ennakko-odotukset ja sen avulla Suomen teille saatiin noin 8 000 vähäpäästöistä uutta autoa.
 • Trafi aloitti tänä keväänä yhteistyön nuorten ajatushautomo Innokampus Oy:n kanssa. Kokeilussa Trafi etsii nuorten kanssa vastausta kysymykseen: Millainen on tulevaisuuden digitaalinen viranomainen?
 • Trafi kehittää tällä hetkellä RPAS-mobiilisovellusta kauko-ohjattujen ilma-alusten ja lennokkien lennättäjille. Kokeilussa viranomainen pyrkii ohjaamaan mobiilisovelluksen avulla kauko-ohjattujen lennokkien lennättämistä turvallisiin paikkoihin sekä tarjoamaan lennättäjille tietoa säädöksistä ja lentopaikoista.
 • Automaattiautokokeilussa Trafi pyrkii edistämään tieliikenteen automatisoitumista tarjoamalla automaattiautokokeilijoille apua kuljettajakysymyksen määrittämiseen sekä ajoneuvon teknisten ominaisuuksien hyväksymiseen ja rekisteröimiseen.

Mitkä tekijät yhdistävät (edellisiä) kokeiluita ja ovat ominaisia kokeilukulttuurille?

Kokeilukulttuuri tarkoittaa asennemuutosta. Uskalletaan ennakkoluulottomasti haastaa nykyiset toimintatavat, siedetään aiempaan suurempaa epävarmuutta sekä hyväksytään epäonnistumisen mahdollisuus. Edellä mainitut asiat vaativat vahvaa johdon sitoutumista. Tämän lisäksi kokeilujen edistäminen vaatii yleensä myös rahoitusta, resursseja sekä jossain tapauksissa myös lainsäädäntömuutoksia.

Kirjoittanut: Atte Melasniemi, kehityspäällikkö, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
17loka

Arktisen alueen aktiviteetit vaativat materiaaleilta paljon

Toiminta maapallon pohjoisella arktisella alueella lisääntyy vauhdilla ilmastonmuutoksen seurauksena. Jään sulaminen ja jääpeitteen ohentuminen antavat mahdollisuuden…

Tagit: , , ,
25syys

Suomalaista osaamisvientiä Itämereltä Arktikaan

Suomi vastaanotti Yhdysvalloilta Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden viime toukokuussa. Arktisen alueen kattavalla meteorologisella ja meritieteellisellä yhteistyöllä voidaan…

Tagit: , , , ,
04syys

Vireyttä kaikkiin kuljetusmuotoihin

Kuljettajan vireys vaikuttaa keskeisesti kuljetusten turvallisuuteen. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on tuottaa nettiin ilmainen sovellus…

Tagit: , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design