Tutkimus tuo avun ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

04/05/2015 / 0 kommenttia / Tagit : , , ,

Ilmastopalvelut ovat vahvassa nousussa

Euroopassa on parhaillaan näkyvissä voimakas ilmastopalveluiden kehitys. Eurooppa aikoo vastata ilmastonmuutoksen sopeutumisen ja hillinnän haasteisiin nopeammin ja tehokkaammin kuin tähän asti. Tavoitteena on torjua ilmaston yli 2 celsiusasteen lämpeneminen ja saattaa sopeutumistoimet ajan tasalle alueelliset erot ja epävarmuudet huomioiden.

Sopeutumistoimenpiteitä priorisoidaan nykytilan ja tulevan perusteella

Sopeutumistoimenpiteiden priorisoinnissa keskeistä on tunnistaa yhteiskunnan ja alueiden haavoittuvuuden nykytila ja ajan mukana muuttuvat riskit. Näihin vaikuttavat yhteiskunnan toimintojen ja infrastruktuurin sääherkkyys, politiikka, päätöksenteko, yhteiskunnalliset muutokset, sekä globaali talouden kehitys.

Rahoitusta sopeutumistutkimukseen EU:n puiteohjelmista

Ilmatieteen laitoksen Ilmastokeskuksessa on meneillään useita EU:n rahoittamia hankkeita, joissa tutkitaan sopeutumisen mahdollisuuksia.

EU:n seitsemännen puiteohjelman (FP7) RAIN-projektissa keskitytään Euroopan alueen kriittisen infrastruktuuriin riskeihin ja haitallisten sääilmiöiden (mm. jäätävät sateet, lumikuormat, helleaallot) vaikutuksiin nyky- ja tulevaisuuden ilmastossa.

EU:n FP7 TOPDAD-hankkeessa tutkitaan energia-, liikenne- ja matkailusektoreiden sopeutumistoimenpiteiden tarvetta muuttuvassa globaalissa sosio-ekonomisessa viitekehyksessä ilmastonmuutos huomioiden.

Suomen Akatemia ja Valtioneuvoston kanslia panostavat tutkimukseen

Sopeutumiseen liittyen Suomessa on myös menossa tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken lukuisia yhteistyöhankkeita, joita rahoittaa Suomen Akatemia. Ilmastokeskus osallistuu muun muassa hankkeisiin nimeltä DECADE, ADAPT, PLUMES ja TWASE.

ADAPTissa Ilmastokeskuksessa toteutettava tutkimus kohdistuu etenkin metsäsektorin kannalta kriittisten säätekijöiden ja maan kantavuudessa tapahtuvien ilmastonmuutoksen vaikutusten tarkentamiseen. DECADESSA kehitetään kymmenvuotisskaalan ennustettavuutta energiasektorin tarpeisiin Pohjoismaiden alueella. PLUMESissa tuotetaan uutta tutkimustietoa erityisesti ilmastonmuutoksen alueellisiin epävarmuuksiin, vaikutusten arviointiin sekä maatalouteen ja terveyteen liittyen. TWASEssa kehitetään käyttäjien tarpeisiin suunnattuja sääennusteita kestävän talouden ja infrastruktuurin tukemiseen arktisella alueella.

Valtioneuvoston kanslia puolestaan rahoittaa vuonna 2015 käynnistynyttä MERMAID-hanketta. Hankkeessa tutkitaan merenkulun ja matkailun riskejä ja mahdollisuuksia arktisella alueella. MERMAID-hankkeen tulosten odotetaan parantavan Suomen mahdollisuuksia toimia vastuullisesti arktisella alueella ja hyötyä alueen kehityksen tuomista mahdollisuuksista.

Suomi mukana maailmanlaajuisessa sopeutumisyhteistyössä

Edellä mainittujen tutkimushankkeiden lisäksi Ilmatieteen laitos tekee ilmastopalveluiden kehitysyhteistyötä esimerkiksi Tyynenmeren saarivaltioiden, Keski-Aasian ja Etelä-Amerikan vuoristoisten maiden ja Afrikan väestön hyväksi. Näitä hankkeita rahoittavat muun muassa ulkoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Suomen Akatemia ja Maailmanpankki. Maailmanlaajuinen sopeutumisyhteistyö edellyttää sää- ja ilmastotutkimusosaamisen ja koulutuksen vientiä, infrastruktuurin pystyttämistä, varoitusjärjestelmien kehittämistä, kulttuurin ymmärrystä, pitkäjänteisyyttä sekä lujaa tahtoa ja uskoa parempaan huomiseen.

Kirjoittanut: Hilppa Gregow, Yksikönpäällikkö, Ilmastokeskus, IL

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
03elo

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat: Tieto lisää turvallisuutta

Tutkinta perustuu pitkäjänteiseen työhön Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat toimineet Suomessa kohta jo 50 vuotta. Toiminta tuli lakisääteiseksi…

Tagit: , ,
05kesä

Tarkkaamattomuus moninkertaistaa onnettomuuteen joutumisen riskin

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä on nouseva liikenneturvallisuusongelma. Euroopan komissio on arvioinut, että Euroopan teillä tapahtuvissa liikenneonnettomuuksissa 10–30 prosentissa…

Tagit: , , ,
10touko

Liikenneturvallisuus tilapäisten liikennejärjestelyjen yhteydessä vaatii suunnittelua

Työmaiden yhteydessä liikenneturvallisuus voi vaarantua, jos asiaan ei kiinnitetä huomiota tilapäisiä liikennejärjestelyjä suunniteltaessa. Tuomo Saarinen Espoon…

Tagit: ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design