Turvallinen liikenne 2025 – liikenneturvallisuustutkimusta maalla ja merellä

19/04/2017 / 0 kommenttia / Tagit : ,

Turvallinen liikenne 2025 on tutkimusyhteistyöhanke, jossa tehdään monitieteistä liikenneturvallisuustutkimusta tie- ja rautatieliikenteen sekä merenkulun alalla. Hanke käynnistettiin vuonna 2008. Nykyisiä jäseniä ovat Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Nokian Renkaat Oyj, Kehtofoorumin 21 kaupunkia ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Hankkeen tuloksista on kerrottu sivulla http://www.vtt.fi/sites/tl2025/. Seuraavassa kerrotaan lyhyesti vuoden 2017 tutkimushankkeista.

Ihmisen ja automatisoituvien liikennejärjestelmien vuorovaikutukset

Tavoitteena on kehittää mallia, joka kuvaisi mahdollisimman laajasti automaation toteutumiseen liittyviä inhimillisen toiminnan kysymyksiä tieliikennejärjestelmässä. Tarkastelu kohdistuu esimerkiksi kuljettajakäyttäytymiseen maantieympäristössä ja muihin tieliikenteen kulkutapoihin kuin henkilöautolla ajamiseen.

Tietyömaista varoittaminen

Yhtenä yhteistoiminnallisten järjestelmien palveluna on kehitetty tietyömaista varoittamista. Tämän työn tavoitteena on tehdä ehdotus yhteistoiminnallisten tietyövaroitusten käyttöönotto- ja käyttöstrategiasta, jossa kuvataan ja priorisoidaan varoituksien kohteet ja periaatteet suomalaisessa tieympäristössä.

Onnettomuuskustannuksiin kuuluvan hyvinvoinnin menetyksen arvottaminen maksuhalukkuusmenetelmällä

Loukkaantumisen ja kuoleman merkittävin kustannus syntyy uhrin hyvinvoinnin muutoksista, jotka on toistaiseksi arvotettu ruotsalaisilla tuloksilla. Tavoitteena on mm. kartoittaa arvottamismenetelmän ja saatujen tulosten nykytila ja suunnitella mahdollisen arvottamismenetelmään perustuvan tutkimuksen pääsisältö ja toteutus.

Tieliikenteen vakavat henkilövahingot Suomessa

Tavoitteena on arvioida Suomen tieliikenteen kuolemien ja vakavien loukkaantumisten lukumääriä ja niistä aiheutuvia kustannuksia. Aineistoina käytetään onnettomuustilastoja ja tilastojen kattavuustutkimuksia. Tuloksena saadaan perustietoja liikenneturvallisuustyön suuntaamiseksi valtioneuvoston periaatepäätökseen perustuen.

Talvirenkaiden valintakriteerit

Tavoitteena on kartoittaa kyselyllä henkilöautoilijoiden talvirenkaiden valintaan liittyviä tekijöitä (esim. renkaan hankintahinta, pito eri keleillä, polttoaineen kulutus, melu ja kulumiskestävyys). Tuloksia arvioidaan erityisesti liikenneturvallisuuden näkökulmasta.

Nopeusnäyttötaulujen nopeusvaikutukset

Useissa kaupungeissa on pyritty siirrettävillä nopeusnäyttötauluilla rauhoittamaan ajonopeuksia ja parantamaan esimerkiksi suojateiden turvallisuutta. Tavoitteena on selvittää luotettavasti ja monipuolisesti nopeusnäyttötaulujen vaikutukset autojen ajonopeuksiin kaupunkiympäristössä.

Paikkatieto ja junan allejäännit

Tavoitteena on esiselvityksen aineistojen täydentäminen ja kerätyn tiedon kuvaaminen. Lisäksi testataan junan allejäänteihin liittyvien tekijöiden mallintamista Tampereen seudulla ns. bufferi-tarkastelulla ja selvitetään mallintamisen toteutettavuutta ja hyödyllisyyttä.

 

Kuva: M. Hayata

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design