TransSmart-ohjelmassa tutkitaan vaihtoehtoisia käyttövoimia

27/05/2016 / 0 kommenttia / Tagit :

VTT:n koordinoiman älykkään ja vähähiilisen liikenteen TransSmart-tutkimusohjelman piirissä tehdään runsaasti vaihtoehtoisiin liikenteen käyttövoimiin liittyvää tutkimusta. Ohjelma toimii tutkimusalustana jakaen tietoa ministeriöiden, virastojen ja yritysten välillä. Uusien hankkeiden käynnistämisestä ja päättyvien hankkeiden tuloksista keskustellaan ohjausryhmän kesken ja näin varmistetaan tiedon tehokas leviäminen, sekä tutkimuksen suuntaaminen oikeisiin kysymyksiin.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien kärkihankkeita

BioSata – uusiutuvaa polttoainetta nykyiseen kalustoon

Uusiutuvien polttoaineiden käytön tutkimisessa keskitytään tällä hetkellä korkeaseosteisten uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Suurimpana hankkeena on meneillään HSL:n, Staran, energiayhtiöiden ja VTT:n yhteinen BioSata-hanke, jossa selvitetään miten pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä ja Staran käyttämien ajoneuvojen ja työkoneiden polttoaineissa voitaisiin siirtyä 100 % uusiutuviin polttoaineisiin. Energiayhtiöistä mukana ovat Neste, St1, UPM ja Gasum. Hankkeen taustalla on HSL:n päästöjenvähentämiseen tähtäävä strategia. Uusiutuvat polttoaineet ovat erinomainen keino pienentää kaupunkiliikenteen päästöjä lyhyellä aikavälillä, sillä osaa tuotteista voi käyttää sellaisenaan nykyisessä kalustossa. Näin vältytään suurilta investoinneilta ja kaluston hylkäämiseltä ennen sen taloudellisen käyttöiän päättymistä.

ePeli

Sähköisen liikenteen kärkihankkeena toimii pääkaupunkiseudun sähköbussiliikenteen esikaupallisen pilotin toteuttava ePeli-hanke. ePeli hankkeen tavoitteena on valmistaa linja-autoliikenteen arvoverkkoon kuuluvat toimijat sähköbusseilla liikennöintiin tavallisessa kaupallisessa liikenteessä. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan järeät keinot. Hankkeen toteutusta varten HSL on hankkinut 12 Linkkerin sähköbussia, jotka luovutetaan eri liikennöitsijöiden käyttöön. Sähköbussien käyttöönotto on laaja liikennejärjestelmään ja infrastruktuuriin ulottuva kysymys, jolloin vastuu järjestelmien käyttöönotosta ei voi olla yksittäisillä liikennöitsijöillä. Itse hankkimallaan kalustolla HSL varmistaa liikennöitsijöiden valmiudet tarjota sähköbussiliikennettä hankkeen kautta saatujen kokemusten ollessa käytettävissä.

Osaamisesta vientiä

Suomessa kehitetyt ratkaisut puhtaaseen liikenteeseen ovat myös vientikelpoisia. Tutkimushankkeilla kerätyn tiedon, kokemuksien ja referenssien avulla on autettu Suomalaisia yrityksiä maailmalle. Uusiutuvien polttoaineiden vienti on noussut kansantaloudellisesti merkittäväksi ja kotimainen sähköbussivalmistaja Linkker on saanut toimittamassa kahta bussia Kööpenhaminaan.

Myös hankkeissa vahvistunut tutkimusosaaminen on vientikelpoista. Päästöjen ja vaihtoehtoisten käyttövoimien tutkimuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaiden kanssa. Viimeisimpänä vientihankkeena on käynnistynyt hanke, jossa selvitetään linja-autokaluston päästöjä, uusiutuvia polttoaineita ja sähköbussien käyttöönottoa Chilen pääkaupunkiin Santiagoon yhdessä alueen yritysten ja julkishallinnon kanssa. Kuulostaako tutulta? Merkittävänä etuna hankkeiden rakentamisessa on ollut TransSmartista tuttu verkottunut hallinnointimalli, jossa kaikki sidosryhmät kutsutaan mukaan yhteistyöhön. Hyvillä toimintatavoilla toteutetut hankkeet on helppo skaalata. Santiagon liikenteessä ajaa kaikkiaan 7000 kaupunkibussia, joista 4000 tullaan uusimaan seuraavan viiden vuoden aikana. Luvut ovat melkoisia pääkaupunkiseudun 1350 bussiin verrattuna.

Katso lisää:

Nils-Olof Nylundin kirjoitus liikenteen vaihtoehtoisista käyttövoimista: http://fintrip.fi/liikenteen-vaihtoehtoiset-kayttovoimat/
Tom Granvikin kirjoitus sähköbusseista:
http://fintrip.fi/sahkobussi-on-vahapaastoinen-vaihtoehto-kaupunkiliikenteeseen/

www.transsmart.fi

 

Kirjoittanut: Veikko Karvonen

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design