Rahoitusmahdollisuuksia avautumassa liikenteen toimialalle ja tutkijoille

18/03/2015 / 0 kommenttia / Tagit :

Uuden strategisen tutkimuksen rahoitusinstrumentin ensimmäinen hakukierros avautuu huhtikuussa. Rahoitusta on käytössä yhteensä 55,6 M€ kestoltaan kuusivuotisiin ohjelmiin, joilla strategisen tutkimuksen neuvosto rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittäviä ja vaikuttavia sekä tieteellisesti korkeatasoisia, yhteiskunnallisia haasteita kartoittavia ja niihin ratkaisuja etsiviä hankkeita.

Vuoden 2015 tutkimusteemat ovat teknologiamurrosten hyödyntäminen ja muuttuvat instituutiot, tasa-arvo ja sen edistäminen sekä ilmastoneutraali ja resurssiniukka yhteiskunta. Rahoitus soveltuu erityisesti sellaisten liikenteenkin toimialaa koskettavien haasteiden ratkaisuun, jotka vaativat monitieteisten, laajojen tutkimuskonsortioiden osaamista. Esimerkiksi digitalisaatio ja uudet murrokselliset teknologiat voivat tuoda vallankumouksellista muutosta, joka parantaa tuottavuutta ja kilpailukykyä kaikilla teollisuuden aloilla ja palveluissa. Muun muassa liikenne palveluna ja liikenteen automatisaatio vaativat suurta systeemistä muutosta, joka tarvitsee pitkäjänteistä, strategista tutkimusta tuekseen. Lue hakuilmoitus täältä.

Valtioneuvosto päätti yleisistunnossaan 12.3. vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelmasta, jonka rahoitus on 6 M€. Liikennetutkijoille osallistumismahdollisuuksia on esimerkiksi liittyen suurten tietomassojen hyödyntämiseen, digitaalisiin palveluekosysteemeihin, arktiseen merenkulkuun ja ympäristöön, maankäytön, alueiden kehittämisen, liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen yhteensovittamiseen, kriittiseen infrastruktuuriin ja logistisiin palveluihin, ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä yhtenäisiin sähköisiin palveluihin, tietomalleihin ja tiedolla johtamiseen. Kaikille avoin haku avautuu lähiaikoina. Lue lisää tutkimussuunnitelmasta ja hausta.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan rahoituksella haettavat selvitykset ja tutkimukset kestävät useimmiten alle vuoden ja tuottavat tietoa valtioneuvoston ja ministeriöiden konkreettisiin päätöksentekotilanteisiin. Vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman mukaiset hankkeet ovat parhaillaan käynnissä ja ensimmäisistä on jo saatu tuloksia. Sekä strategisen tutkimuksen että valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeissa painotetaan vuorovaikutusta tutkijoiden ja tiedon hyödyntäjien välillä, jotta tutkimuksen vaikuttavuus saavutetaan.

Valtioneuvosto päättää strategisen tutkimuksen teema-alueista ja painopisteistä ja valtioneuvoston päätöksentekoa tukevasta selvitys- ja tutkimustoiminnasta vuosittain. Liikenne- ja viestintäministeriö osallistuu valtioneuvoston kanslian vetämään teemavalmisteluun valtioneuvoston tutkimus-, ennakointi- ja arviointitoiminnan työryhmässä (TEA). Tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta (TEAS) muodostaa osan hallituksen tietopohjasta, jota myös liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala osaltaan rahoittaa ja tuottaa.

 

Lisätietoja: Tutkimuspäällikkö Anne Miettinen, Liikenne- ja viestintäministeriö

anne.miettinen(at)lvm.fi

 

 

 

 

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat uutiset

// Kaikki
09loka

Suomalaisella osaamisella ratkotaan automaattisen liikenteen talviolosuhteiden ongelmia

Liikennevirasto ja Trafi ovat käynnistäneet Arctic Challenge -tutkimushankkeen, jossa ratkaistaan tieliikenteen automaation ongelmia talvisissa ja pohjoisissa…

Tagit: , , ,
28elo

DigiPort-hanke kartoittaa digitalisaation hyötyjä satamien liiketoiminnalle – haussa projektitutkija

DigiPort on Euroopan aluekehitysrahaston rahoittama hanke, jonka tavoitteena on uudistaa satamien liiketoimintamahdollisuuksia digitalisaation ja avoimen tiedon avulla….

Tagit: , ,
15elo

GeoSolutions-hanke tähtää parempaan materiaalitehokkuuteen ja pienempään jätteiden määrään

Kaivos- ja liikenneinfran rakenteissa tarvitaan uusia ympäristöystävällisiä ja kestäviä materiaaleja ja rakenteellisia ratkaisuja sekä uusia energiatehokkaita…

Tagit:

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design