Poliisin liikenneturvallisuustyön näkymiä

27/03/2017 / 0 kommenttia / Tagit :

Liikenteen valvonnan nykytilan arviointia

Liikenneturvallisuuden parantaminen on poliisin liikenneturvallisuustyön keskeisin tavoite. Suomessa tilanne on viimevuosien aikana kehittynyt positiiviseen suuntaan. Asetettuihin varsin kunnianhimoisiin tavoitteisiin ei ole päästy, mutta selkeästi voidaan havaita, että kehityksen suunta on ollut oikea. Poliisin valvontasuoritteiden lukumäärien osalta on pysytty varsin lähellä edellisten vuosien tasoa.  Näillä perusteilla poliisi arvioi kiinnijäämisriskin kokonaisuudessaan pysyneen kutakuinkin aikaisemmalla tasollaan.

Poliisi on pystynyt vastaamaan haasteisiin kohtuullisen hyvin kehittämällä teknisiä ratkaisuja poliisitoiminnan tueksi. Esimerkkeinä voidaan mainita, että rekisterikilpiä luetaan koneellisesti ja liikenteestä poimitaan aikaisempaa tehokkaammin juuri ne autoilijat, joiden asiat eivät ole kunnossa.  Asiakirjat laaditaan kentällä yhä useammin sähköisinä ja tämä on helpottanut poliisien työskentelyä. Näillä toimilla poliisin liikenteenvalvonnan tehokkuutta on joiltakin osin pystytty jopa parantamaan, vaikka voimavaroja on jouduttu liikenteen valvonnasta kohdentamaan muihin poliisin tehtäviin.

Liikenteenvalvonnan haasteita

Poliisin toimintaympäristössä on tapahtunut lyhyellä aikaa merkittäviä muutoksia. Vaikka perinteisen poliisin tietoon tulleen rikollisuuden määrä on laskussa, ovat mm. tietoverkkoja hyödyntävän rikollisuuden, terrorismin uhan ja turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu edellyttäneet poliisilta panostusta näiden tehtävien hoitamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei poliisilla ole tulevaisuudessa käytettävissä enää entisen tasoisia voimavaroja liikenneturvallisuustyöhön. Positiivista on kuitenkin se, että poliisi on saanut erillistä rahoitusta liikenteen automaattivalvonnan kehittämiseen.

Poliisin toimintaan vaikuttaa keskeisesti myös lainsäädännön kehitys. Näyttää siltä, että muutokset tulevat olemaan merkittäviä. Tämän myötä poliisin valvonta tulee muuttumaan, normien purun hengessä valvottavien asioiden määrän tulisi vähentyä.   Toiveena on, että myös seuraamusprosessit kevenevät ja tätä kautta työaikaa säästyy enemmän valvontatehtäviin. Varmuudella uudistuva lainsäädäntö tulee edellyttämään merkittävää panostusta henkilöstön kouluttamiseen.

Muutoksilla liikenteenvalvonnassa on myös vaikutusta turvallisuuden tunteeseen. Aikaisemmin valvonnassa tyypillisempiä olivat ratsiat, joissa pysäytettiin ja tarkastettiin kaikki ajoneuvot. Tämä toi poliisille näkyvyyttä ja loi kuvaa tehokkaasta valvonnasta. Nykyään tavanomaisempaa on se, että tekniikkaa hyödyntäen liikennevirrasta seulotaan ne ajoneuvot, joiden kuljettajat ovat lakia rikkoneet tai jotka on syytä pysäyttää tarkistettavaksi. Nykyinen toimintamalli on tehokkaampi paljastamaan sääntöjen rikkojat, mutta ei luo samanlaista mielikuvaa tehokkaasta valvonnasta kuin perinteisempi malli. Poliisin tuleekin edelleen ylläpitää näkyvyyttä, mutta nykyisessä tilanteessa sitä ei voida tehdä tehokkuuden kustannuksella.

Tulevaisuuden tavoite

Poliisin keskeinen tavoite on kehittää aktiivisesti omaa toimintaansa, että valvonta pystytään ylläpitämään hyvällä tasolla jatkossakin. Näin poliisi vaikuttaa osaltaan siihen, että liikenneturvallisuuden positiivinen kehitys jatkuu myös tulevaisuudessa.

Kirjoittanut: Samppa Holopainen, poliisiylitarkastaja, Poliisihallitus
Kuva: Liikenneturva

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design