Niukoilla resursseilla on paras keskittyä olennaiseen

24/04/2013 / 0 kommenttia / Tagit : , ,

Suomen taloudellinen tilanne on vaikea. Nyt täytyy keskittää kaikki voimat sen edistämiseen, että Suomi on tulevaisuudessa vetovoimainen ja houkutteleva maa. Suomi on eurooppalaisittain perifeerinen maa, joka on yhä enemmän riippuvainen kansainvälisestä kaupasta. Liikenne on yksi kulmakivistä, joiden varaan yhä kansainvälisemmässä maailmassa täytyy rakentaa. Suomi tarvitsee korkealaatuiset yhteydet kommunikoida paikallisesti, alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tarvitaan tiet, radat, satamat, lentoasemat, tietoverkot ja eri liikennemuotojen muodostamat sujuvat matka- ja kuljetusketjut. Tämän hetken talousahdinko tuntuu kovasti rajoittavan pyrkimyksiä korkeatasoiseen liikennejärjestelmään. Täytyy kuitenkin kääntää heti mitalin toinen puoli: liikenne ei ole pelkkä kustannuserä, vaan monessa tapauksessa investointi, joka mahdollistaa saavutettavuutemme ja houkuttelevuutemme ulkomaisten yritysten ja matkailijoiden silmissä. Sekä luo suomalaisille mahdollisuudet sujuvaan liikkumiseen ja kuljettamiseen.

Liikennejärjestelmä on Suomessa varsin uusi ajatus ja eri liikennemuotojen ajattelu kokonaisuutena ottaa ensi askeleitaan. Edelleen tarvitaan kunkin liikennemuodon ominaispiirteiden hallintaa ja syvää osaamista. Sen lisäksi liikennejärjestelmän tarkastelu nostaa katseen helikopteriperspektiiviin. Eri liikennemuotojen syvällinen ymmärtäminen ja niiden muodostaman kokonaisuuden hallinta eivät ole toisiaan pois sulkevia. Ne molemmat tarvitaan. Tästä lähtökohdasta voi pohtia Suomen liikennetutkimuksen tarvetta. Liikenne on pragmaattinen ala, jossa tietyt asiat toistuvat maantieteestä riippumatta. Sen takia Suomessa voidaan ottaa paljonkin käyttöön sellaista teknologiaa ja toimintamalleja, jotka on jo muualla hyviksi havaittu. Pienen maan ei pidä ruveta rakentamaan kaikkea atomista alkaen. Soveltamisen taito nosti Japanin toisen maailmansodan jälkeen teollisuusmahdiksi. Suomen erityisolosuhteet ovat sitten oma lukunsa. Ilmasto, harva asutus ja pitkät etäisyydet mainitaan usein. Siihen sielumaisemaan eivät kaikilta osin istu maailman ruuhkaisimpien olosuhteiden kehittämisen mallit, joiltakin osin niitäkin voidaan soveltaa.

Perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen välistä rajankäyntiä käydään aika ajoin. Joillakin hyvin kapeilla aloilla Suomi voi olla maailman kärkeä, mutta useimmissa tapauksissa kustannustehokkainta on olla perillä maailman edistyneimmistä ratkaisuista ja sitten soveltaa niitä harkiten Suomeen. Ei kukaan kanna huolta Suomen liikennejärjestelmän kehittämisestä elleivät suomalaiset itse. Suomen tutkimusresurssit ovat melko vähäiset, puhutaan sitten tutkijoiden määrästä tai rahoituksen tasosta. Varsin pienellä rahalla Suomen tutkijaresurssit saa tukkoon. Maan kannalta olisi parasta, jos tutkijoiden työ keskittyisi maksimaalisesti substanssin kehittämiseen. Nyt siitä kuluu luvattoman suuri hukkaprosentti kaikenlaisten lippujen ja lappujen täyttämiseen, jotka eivät yhtään edistä Suomen talouden nousua. Byrokratia on suomalaista huippuosaamista, mutta huono vientituote. Jos Fintripiltä jotakin odottaa, sitä, että sen kautta voidaan tehdä Suomen kannalta järkeviä asioita minimaalisella byrokratialla. Kun tulokset ovat soveltamiskelpoisia ja tutkijat kokevat tekevänsä merkityksellisiä asioita, kaikki voittavat.

Jorma Mäntynen

Kirjoittaja toimii professorina tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksella sekä liikenteen tutkimuskeskus Vernessä, Tampereen teknillisessä yliopistossa. http://www.tut.fi/verne/

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design