MaaSin vaikutukset ovat mallianalyysin mukaan systeemisiä ja suuria

12/11/2015 / 0 kommenttia / Tagit :

Liikkuminen palveluna (Mobility as a Service, MaaS) on uudentyyppinen liikkumisen konsepti, joka perustuu liikennevälineen omistamisen sijaan liikkumisen palvelun ostamiseen ja liikennevälineiden jakamiseen (lue aiheesta lisää artikkelista ”MaaSissa massiiviset mahdollisuudet – teiniliikkumisella liikkeelle?”). Liikkujalla voi tällöin olla valittavissaan esimerkiksi auton tai pyörän kaltainen kulkutapa, vaikka ei sellaista omistaisi. Tämä mahdollistaa systeemisen muutoksen liikennejärjestelmässä, koska valinnan mahdollisuus käyttäjälle kasvaa ja liikennevirrat organisoituvat uudelleen.

Viime vuosina kehitetyn liikkumisen simulointimenetelmän avulla voidaan tutkia tämän kaltaista tilannetta. Mallin avulla on luotu MaaSia kuvaava skenaario, jossa uusia ”MaaS-kulkutapoja” voi usean matkan muodostaman ketjun varrella yhdistellä keskenään sekä kävelyn ja joukkoliikenteen kanssa. Analyysi osoittaa, että MaaS:in vaikutus voi olla systeeminen ja erittäin suuri. Maantieteellisesti tarkastellen MaaS-palveluiden käyttöönotto vaikuttaa Suomessa erityisesti kaupunkiseuduilla ja kasvukäytävillä eli siellä, missä on paljon kysyntää ja potentiaalia uusien palveluiden syntyyn. Työssä ei mallinnettu pitkämatkaista ja maaseudun problematiikkaa.

Mallinnuksesta saatujen alustavien tulosten mukaan MaaS-palveluiden toteutumisen vaikutukset esimerkiksi kulkutapajakaumaan voivat olla merkittäviä. Malli ennustaa joka viidennen matkan siirtyvän uusiin palveluihin. MaaS-palveluin toteutettuja matkoja syntyisi yli 2 miljoonaa päivässä. Joukko- ja MaaS-liikennemuotojen osuus voisi kasvaa nykyisestä 5 prosentista viisinkertaiseksi.

Ympäristövaikutukset riippuvat MaaS-palveluiden toteuttamisen ajoneuvoteknologioista ja mm. matkojen yhdistelymahdollisuuksista. Mikäli MaaS-ajoneuvot oletetaan kokonaan päästöttömiksi muun autokannan kehittyessä ”normaalisti”, vähentää MaaS kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Koska MaaS-palveluiden tuotannossa olevien ajoneuvojen käyttöaste on korkea ja siksi kannan uusiutuminen nopeaa, ympäristöystävällisten teknologioiden käyttöönotto on tehokkaampaa.

On huomattava, että MaaSin liikennejärjestelmävaikutukset riippuvat käytännössä erityisesti siitä, miten MaaS- ja joukkoliikennejärjestelmä organisoidaan keskenään. Osa vahvoista yksilöllisemmistä MaaS-virroista täytynee organisoida runkolinjoiksi ja toisaalta osa nykyisistä joukkoliikennepalveluista erityisesti harvaan asutuilla alueilla korvautunee MaaS:illa. MaaS:in ja joukkoliikenteen muodostaman liikennejärjestelmän kokonaisuus täytyy ajatella ja suunnitella uudestaan.

Tulokset kuvaavat karkeasti MaaS:in aiheuttamaa todennäköistä muutosta vuosien 2025 ja 2040 tilanteessa. Vaikka malli ja tulokset ovat loogisia, johtopäätöksiin liittyy luonnollisesti enemmän epävarmuutta kuin normaalisti. MaaS-palveluiden ominaisuuksista ei ole vielä käytännön kokemuksia.

Kirjoittanut: Paavo Moilanen, Strafica
Kuva: Matthias Ripp

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,
13joulu

Arctic marine research group aims to improve vessel safety in harsh sea ice conditions

The research group on Arctic marine technology and safety at Aalto University School of Engineering works…

Tagit: , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design