MAASiFiE-projekti piirtää suuntaviivoja tulevaan

18/12/2015 / 0 kommenttia / Tagit :

Kaksivuotisen MAASiFiE (Mobility As A Service For Linking Europe) -projektin tavoitteena on edistää liikkumispalveluita. Projektia rahoittaa CEDR:n (Conference of European Directors of Roads) tutkimusohjelma ja sitä koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Partnereina ovat AustriaTech Itävallasta ja Chalmersin teknillinen ylipisto Ruotsista.

Projektin päätuloksena syntyy MaaS Roadmap 2025, joka huomioi eri sidosryhmien roolit ja lainsäädännön. Projektissa selvitetään myös MaaS-palveluiden vaikutuksia, liiketoimintamalleja ja teknologioita, sekä annetaan niihin liittyen suosituksia.

Roadmap toteutetaan neljän työpajan sarjalla, joista ensimmäinen järjestettiin joulukuussa MaaS-visioon liittyen. Toisen työpajan aiheena on vaikutusarvio, ja siinä kerätään olemassa olevista MaaS-palveluista tai -piloteista kokemuksia eri toimijoiden näkökulmista. Kolmannessa työpajassa rakennetaan itse Roadmap 2025 aiempien työpajojen sekä muun projektissa tehdyn työn pohjalta. Neljäs työpaja määrittää suositukset ja jatkoaskeleet MaaS-palveluiden implementointiin.

Työpajat 1-3 järjestetään samanlaisina Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa, ja niistä saatujen kansallisten tulosten pohjalta luodaan Euroopan laajuinen visio ja Roadmap. Neljäs työpaja pidetään pienemmän ryhmän kesken, joka koostuu pääasiassa rahoittajamaiden tieviranomaisten edustajista.

Suomen MaaS-visio -työpajan päätulokset

Tärkeimmät MaaS-vision osat liittyvät brändiin, laatulupaukseen, MaaS:n toteuttamista tukevaan ekosysteemiin sekä käyttäjälähtöisiin palveluihin.

MaaS:n konseptointi ja brändäys nähdään tärkeänä asiana lisäämään kiinnostusta MaaS:ia kohtaan. MaaS:n tuomat palvelut ja lisäarvo luovat itsessään kysyntää. MaaS:n odotetaan olevan pääsääntöisesti markkinalähtöistä toimintaa, vaikka se voi sisältää myös tuettuja kuljetuksia. Laatulupaus antaisi MaaS-palveluiden käyttäjille varmuuden tasalaatuisista tai vähintään tietyn kriteeristön täyttävistä palveluista palveluntarjoajasta riippumatta.

MaaS-ekosysteemi on kompleksinen toimijoiden verkosto, ja toimiva palvelujärjestelmä edellyttää selkeitä rooleja ja vastuutahojen määrittelyä. Säädöksillä ja poliittisilla päätöksillä tuettaisiin liikkumisen palveluita. Myös yhteiset teknologiset rajapinnat täytyy määrittää, mukaan lukien kansainvälinen roaming. MaaS-palveluiden kokeiluympäristö edesauttaa toimivien MaaS-palveluiden toteuttamista.

MaaS-palveluiden lähtökohtana ovat käyttäjätarpeet ja palveluiden helppokäyttöisyys (esim. yhden luukun periaate) sekä ovelta ovelle matkaketjut. Lisäksi ylätasolla elämisen kokonaisuus olisi huomioitava ja integroitava palvelutarpeita määriteltäessä, sillä MaaS – kuten liikkuminen yleisesti – toimii mahdollistajana esim. työssäkäynnille, harrastuksille ja maankäytölle. MaaS-palveluiden kirjo palvelee laajasti eri käyttäjäryhmiä erilaisine liikkumis- ja kuljetustarpeineen.

 

Kirjoittanut: Jenni Eckhardt, VTT
Kuva: Timo Kauppila

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
12huhti

Miten sinä liikut? Tuuleta tottumuksiasi ja tee huomenna jotain toisin

Ihmisten päivittäisessä elämässä tottumuksen voima on suurempi kuin miltä päällepäin näyttää. Rutiinit ovatkin tehokkaan arjen sujumisen…

Tagit: ,
18tammi

Tienhoidon etävalvonnassa hyödynnetään ajoneuvojen tuottamaa tietoa

Etävalvottussa hoitourakassa on kyse siitä, että olemassa oleva liikenne tuottaa tilannekuvan tieverkolta. Voiko tämä onnistua ja…

Tagit: , , , , ,
16tammi

Arktiset meret –ohjelma oli harppaus digitalisaatioon

Tekesin Arktiset meret ohjelma (2014-2017) päättyi vuoden vaihteessa, samaan aikaan kun Tekesistä tuli Business Finland. Ohjelmassa…

Tagit: , , , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design