Liikenteeseen liittyvällä tiedolla mittavaa arvoa, toteaa tuore visioselvitys

31/10/2014 / 0 kommenttia / Tagit : ,

Tulevaisuuden liikenne koostuu palveluista ja tiedosta, jotka helpottavat liikkumista ja viisaiden liikkumisvalintojen tekemistä. Liikennelabra on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan käynnistämä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan kasvua. Liikennelabrassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä luodaan ICT -teknologiaa sekä uusia tekemisen toimintatapoja hyödyntäen uusia liikennepalveluita, jotka tuovat Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Liikennevirasto on aktiivisesti mukana Liikennelabrassa muun muassa kehittämällä innovatiivista liikenteen ajantasatietojen hankintaa suoraan liikkujilta tai kaupallisen sektorin hyötyajoneuvoilta. Näin virasto kehittää ja tehostaa myös omaa toimintaansa ja toimintatapojaan luoden uutta käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan osaamista. Uusi toimintatapa mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen myös kansainvälisiä markkinoita varten sekä uusien liikenteen palveluoperaattoreiden syntymisen ja niiden keskinäisen kilpailun.

Liikennevirastolla on tavoitteena luoda toimintamalli, jossa hankitaan anonymisoitua liikenne-, häiriö- ja kelitietoa ajantasaisesti. Tulevaisuudessa tämä tieto voidaan edelleen jakaa suoraan ja kohdennetusti kyseisen ongelma-alueen ajoneuvopäätteisiin. Tavoite on osa ITS direktiivin (2010/40/EU) kansallista toimeenpanoa.

Ajantasaisen liikennetiedon hankintaa ja potentiaalia silmällä pitäen teetettiin Liikenneviraston toimeksiannosta myös selvitys ”Liikennetiedon visiot”, jossa tutkijat Risto Linturi ja Ossi Kuittinen arvioivat liikennetietoa ja sen mahdollisuuksia osana yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muutosta.

Raportti kuvaa tämänhetkisiä ja tulevia teknisiä mahdollisuuksia liikenteeseen liittyvän informaation tuottamisessa. Lisäksi raportissa kartoitetaan, mitkä toimijat hyötyvät tulevaisuudessa liikenteeseen liittyvästä informaatiosta olennaisesti muita enemmän sekä mitkä motiivit vaikuttavat toimijoihin. Raportti sisältää suuren joukon innovatiivisia avauksia, joiden tarkempaan pohdintaan se luo hyvät puitteet.

Taustakuvauksessa havaitaan yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttuvan monella tavalla teknologian vaikutuksesta ja monet näistä muutoksista kohdistuvat henkilö- ja tavaralogistiikkaan, informaatioteknologiaan ja liikkumisen tarpeeseen.

Selvityksessä valittiin laajemmin raportissa tarkasteltavaksi kaksitoista toimijalähtöistä visiota liikennedatan hyväksikäytöksi. Näiden yhteenlasketut hyödyt voivat ylittää Suomen mittakaavassa 10 miljardia euroa vuositasolla 2020-luvun lopulla.

Tutustu ”Liikennetiedon visiot”-raporttiin tästä.

Kirjoittanut: Juuso Kummala, Liikennevirasto

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
18kesä

Liikkumisen tulevaisuus: Kuusi ajuria kulkutapamuutoksille

Kulkutavat muuttuvat. Vuonna 2040 suuressa osassa maailman kaupunkeja liikutaan pääasiassa lihasvoimalla, joukkoliikenteellä ja yhteiskäyttöisillä itseajavilla kulkuvälineillä….

Tagit: , ,
02touko

Viisaan työmatkaliikkumisen edistäminen – toimiiko yhteistyö?

Viisas tai kestävä työmatkaliikkuminen on kodin ja työpaikan välisen sekä työpäivän aikaisten matkojen kulkemista niin, että…

Tagit: , , ,
12huhti

Miten sinä liikut? Tuuleta tottumuksiasi ja tee huomenna jotain toisin

Ihmisten päivittäisessä elämässä tottumuksen voima on suurempi kuin miltä päällepäin näyttää. Rutiinit ovatkin tehokkaan arjen sujumisen…

Tagit: ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design