Liikenteeseen liittyvällä tiedolla mittavaa arvoa, toteaa tuore visioselvitys

31/10/2014 / 0 kommenttia / Tagit : ,

Tulevaisuuden liikenne koostuu palveluista ja tiedosta, jotka helpottavat liikkumista ja viisaiden liikkumisvalintojen tekemistä. Liikennelabra on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan käynnistämä kokeiluhanke, jonka tavoitteena on edistää älyliikenteen palvelumarkkinan kasvua. Liikennelabrassa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä luodaan ICT -teknologiaa sekä uusia tekemisen toimintatapoja hyödyntäen uusia liikennepalveluita, jotka tuovat Suomeen uutta kasvua, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Liikennevirasto on aktiivisesti mukana Liikennelabrassa muun muassa kehittämällä innovatiivista liikenteen ajantasatietojen hankintaa suoraan liikkujilta tai kaupallisen sektorin hyötyajoneuvoilta. Näin virasto kehittää ja tehostaa myös omaa toimintaansa ja toimintatapojaan luoden uutta käyttäjälähtöisen palvelutarjonnan osaamista. Uusi toimintatapa mahdollistaa palveluiden kehittämisen ja kaupallistamisen myös kansainvälisiä markkinoita varten sekä uusien liikenteen palveluoperaattoreiden syntymisen ja niiden keskinäisen kilpailun.

Liikennevirastolla on tavoitteena luoda toimintamalli, jossa hankitaan anonymisoitua liikenne-, häiriö- ja kelitietoa ajantasaisesti. Tulevaisuudessa tämä tieto voidaan edelleen jakaa suoraan ja kohdennetusti kyseisen ongelma-alueen ajoneuvopäätteisiin. Tavoite on osa ITS direktiivin (2010/40/EU) kansallista toimeenpanoa.

Ajantasaisen liikennetiedon hankintaa ja potentiaalia silmällä pitäen teetettiin Liikenneviraston toimeksiannosta myös selvitys ”Liikennetiedon visiot”, jossa tutkijat Risto Linturi ja Ossi Kuittinen arvioivat liikennetietoa ja sen mahdollisuuksia osana yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muutosta.

Raportti kuvaa tämänhetkisiä ja tulevia teknisiä mahdollisuuksia liikenteeseen liittyvän informaation tuottamisessa. Lisäksi raportissa kartoitetaan, mitkä toimijat hyötyvät tulevaisuudessa liikenteeseen liittyvästä informaatiosta olennaisesti muita enemmän sekä mitkä motiivit vaikuttavat toimijoihin. Raportti sisältää suuren joukon innovatiivisia avauksia, joiden tarkempaan pohdintaan se luo hyvät puitteet.

Taustakuvauksessa havaitaan yhteiskunnan ja talouden rakenteiden muuttuvan monella tavalla teknologian vaikutuksesta ja monet näistä muutoksista kohdistuvat henkilö- ja tavaralogistiikkaan, informaatioteknologiaan ja liikkumisen tarpeeseen.

Selvityksessä valittiin laajemmin raportissa tarkasteltavaksi kaksitoista toimijalähtöistä visiota liikennedatan hyväksikäytöksi. Näiden yhteenlasketut hyödyt voivat ylittää Suomen mittakaavassa 10 miljardia euroa vuositasolla 2020-luvun lopulla.

Tutustu ”Liikennetiedon visiot”-raporttiin tästä.

Kirjoittanut: Juuso Kummala, Liikennevirasto

Jaa

Facebook Twitter LinkedIn

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Uusimmat kirjoitukset

// Kaikki
04syys

Vireyttä kaikkiin kuljetusmuotoihin

Kuljettajan vireys vaikuttaa keskeisesti kuljetusten turvallisuuteen. Käynnissä on hanke, jonka tavoitteena on tuottaa nettiin ilmainen sovellus…

Tagit: , ,
03elo

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat: Tieto lisää turvallisuutta

Tutkinta perustuu pitkäjänteiseen työhön Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat ovat toimineet Suomessa kohta jo 50 vuotta. Toiminta tuli lakisääteiseksi…

Tagit: , ,
05kesä

Tarkkaamattomuus moninkertaistaa onnettomuuteen joutumisen riskin

Tarkkaamattomuus tieliikenteessä on nouseva liikenneturvallisuusongelma. Euroopan komissio on arvioinut, että Euroopan teillä tapahtuvissa liikenneonnettomuuksissa 10–30 prosentissa…

Tagit: , , ,

© 2014 Copyright Fintrip
Design and development: Nórr Design